EHP'li Sosyalist Feministler:

"Sosyalist Feminizm Toplumsal Değişimin Ateşini Körüklüyor
Bu Dünyanın Düzenini de Değiştireceğiz"

Konda, İstanbul Sözleşmesi anketiyle toplumun son 5 yıl içindeki değişimini anlatıyor. Biz toplumun değişiminin imkanını her gün yeniden anlatıyoruz. Kadınların haklarına ve yaşamına bakışın verilerle açıklanması elbette gündemde yer buldu. Anlatılan bu değişim parçasal ya da kendiliğinden bir gelişme değil. Ülkede 10 yıldır süren örgütlü kadın mücadelesinin ürünü. Bu mücadelenin yarattığı değişimin kısa hikayesini anlatmaya ihtiyaç var.

1. 10 yıl önce kadın cinayetlerin temel bir toplumsal sorun olduğunu tespit edip kadın cinayetlerini durdurmak üzere harekete geçtik. Tüm kadınlarla yürütülecek bu mücadele hattını, muhalefetin hiçbir kesimi o günlerde dikkate almıyordu. EHP’li Sosyalist Feministler bu tartışmada doğru politik öngörü ve hedefle, kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinin bayrağını açtı. Tüm kadınlar için ve tüm kadınlarla.

2. “Bireysel kurtuluş” küçük burjuva feminizminin kökten bir değişime karşı yöneldiği kaçıştır. Yıllar önce toplumun esas sorunu olan kadın cinayetleri gerçeğini yok sayanlar, yakın zamana kadar judo ya da yogayı gerçek mücadeleye alternatif olarak sundu. Sosyalist feminist kadınlar olarak bu bireyci yanılsamanın karşısında "asla yalnız yürümeyeceksin" diyerek kadınların örgütlü gücünü var ettik. Çözümün peşine düşerek tüm kadınlar için yasalar hazırlanmasını sağladık. Bugün kadın cinayetleri sorununun üzerini hiçbir göz bağcılık örtemiyor. Toplum gerçek ve derinden çözümün peşinde. İşte bu, küçük burjuva feminizmi ile politik ayrışmamızın yarattığı bir sonuçtur. Tüm toplumun sorununu, tüm toplumun politik mücadelesi haline getiren bu gerçekliktir.

3. Kadın cinayeti davaları için hiç kapısına gidilmeyen adliyelere gittik. Konya'dan Siirt'e öldürülen kadınların yakınları ile birlikte sistematik dava takiplerini gerçekleştirdik. Cinsiyetçi yargıya karşı her mahkeme salonunda mücadele yükseldi. Bu mücadele ile adliyeler de birer hak arama alanı oldu. Davalar sadece bir hukuk konusu olmaktan çıktı, toplumsal-siyasal mücadelenin bir parçası oldu.

4. Tahmin edilebilir kadın sorununa karşı örgütlü sosyalist feminist kadınların politik bir perspektif ileri sürmesi, diğer tüm eğilimlerle arasındaki esas farktır. Politik perspektif ileri sürmekle kalmamak, onun örgütünü, hareketini var edebilmek devrimci sosyalist feminist kadınların başarısıdır. Başka bir akımın bunu, bugüne kadar yaratamamış olması sanıldığı gibi rastlantısal değildir.

5. "Toplum değişmez" diyen sağa, liberallere, yılgınlara karşı bugün toplumsal bir değişimin büyük örneği kadın hareketinin örgütlü mücadelesi ile ortaya konuyor. Bu değişimin nasıl olduğu sorusunun temel yanıtı ise politik bir yorumlama ve hedefle yola çıkmamızdır. O yolda sadece düne yaslanmadan, her durakta yeniden güncellenen politik hedeflerle kadın hareketini bugüne taşıdık.

6. Biz toplumdaki en büyük değişimin öznesiyiz. Üretim ilişkilerini kökten değiştirerek emek verenlerin yönettiği bir dünyayı var etmenin yolundayız. Kadınların nihai kurtuluşu, sömürü ilişkilerini ortadan kaldırmadan mümkün olmayacak. Bu yüzden kadınların kurtuluşu için sorunun kaynağı ile de mücadele ediyoruz. Meselenin köküne iniyor ve bütün sorun alanına yöneliyoruz. Bu bizim kurguladığımız kadın hareketinin özüdür.

7. Tüm kadınların katılabildiği, yönetebildiği ve siyaset üretebildiği meclisleri; mücadelede özne olan kadınlarla kurduk. Bu hareketimizin insan topluluklarıyla bağını kuran önemli adımlardan oldu. O meclisleri yöneten kadınlar birçok virajda kolektif mücadelenin birikimi ve ilerleyişinin yönlendiricisi oldu. Sosyalist feminist kadınlar, ezilen ve sömürülen her kesim için mücadele ederken bu mücadeleyi onlarla birlikte büyüttü.

8. Konda anketi, bir değişimi verilerle ortaya koyuyor. Ancak gerçekleri tam olarak görebilmek için bu değişimi, öznesi ve sebepleri ile birlikte değerlendirmek gerekir. Açıklamaya çalıştığımız her konu, herkesin bu anlamın takipçisi olabilmesi içindir. Kadın hareketinin toplumda yarattığı değişim, değiştireceğimiz dünya düzeni için de büyük bir umut ve örnektir. Devrimciler olarak bu değişimin öncüsü olmaya ve toplumsal mücadele örgütünü büyütmeye devam edeceğiz.


*Açıklamada yer alan Konda'nın anketini görmek için tıklayın.